Nå kan du endelig bli røykfri!

DSC_1125 (1).jpg

Røykeslutt og snuskutt

 Røyking og snusing er en mental avhengighet (uvane) du ønsker deg fri fra!

En avhengighet  som kan fjernes på 3 timer


Disse 3 timene gjennomføres i løpet av ca. 1 – 1 ½ uke, hver behandling varer i 1 time. Røyking/snusing er en mental uvane. Joda, suget/abstinensene kan virke ganske så fysiske, men av/på bryteren finnes i det ubevisste sinnet. Metoden bygger på en systematisk endring av denne kontrollmekanismen. Og på siste timen (av totalt 3 timer) skrur vi av røyke/snus-bryteren – for godt.

Hvorfor viljestyrke som oftest ikke virker for røyke/snus-kutt:

Når man vil fjerne en uvane er det nærliggende å tro at det krever mye viljestyrke. «Jeg har ikke nok viljestyrke til å klare dette», eller «Hvis jeg hadde hatt mer viljestyrke ville jeg klart å slutte». Viljestyrke er en del av ditt bevisste sinn. En uvane, som røyking, kontrolleres som nevnt ovenfor, av ditt ubevisste sinn. Og det ubevisste er så mye sterkere enn ditt bevisste sinn. Det er årsaken til at du fortsetter å røyke/snuse, til tross for at du ønsker din frihet. Og det er også årsaken til at viljestyrke i de fleste tilfeller er feil verktøy å bruke, for å fjerne denne uvanen fra ditt liv.


Slik gjennomføres behandlingen:

Time 1: Her benyttes ulike kognitive tilnærminger i tillegg til at vi kartlegger selve uvanen og ser på årsakene til at du har bestemt deg for å kvitte deg med denne uvanen for godt. Du får med deg hjem et hefte som du skal lese – i tillegg til noen effektive øvelser du selv skal gjøre frem til din frigjøringsdag. Disse øvelsene er enkle og tar nesten ikke tid – men de har stor påvirkningskraft.

Time 2: I denne timen benytter vi ulike terapiformer (bl.a. hypnose) som er med på å gjøre deg klar til din frihet.

Time 3: Det er på denne timen du kutter denne uvanen. Til det bruker vi hypnose. Fra første timen og frem til siste timen har vi på en systematisk måte omprogrammert ditt ubevisste sinn – slik at når vi kommer til siste timen er vi klar til å skur av den bryteren som har fått deg til å røyke/snuse.

Video som viser hvordan Ronny Hansen med sitt røykesluttprogram VitaKode hjelper en pasient til å slutte å røyke. Det er dette programmet jeg også bruker.

Kilde: Medicor.no


 Ta din viktigste avgjørelse NÅ!

Navn *
Navn